سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهج البلاغه

نظر

دکتر انوشه امام علی

آیا میدانستید حریص ترین موجود جهان چیست؟

حریص ترین موجود جهان مگسه...یک جا مینشیند بعد میگه نه بگذار آن طرف بشینم ،همش این طرف و آن طرف میشیند میخواهد ببیند آن طرف چطوره؟

قانع ترین موجود جهان میدانید چیست؟

قانع ترین موجود جهان عنکبوته .... میرود یک گوشه تار میزند همان جا می ماند بلکه یک کسی از راه برسد یا نرسد...

مولا علی ابن ابی طالب فرمودند:

" در حیرتم از خلقت این جهان که چگونه حریص ترینی طعمه قانع ترین میشود."

قانون جهان این است حریص ها طعمه قانع ها میشوند.

 

صحبت های دکتر انوشه

https://www.roshangari.ir/video/65121